Aislador de Porcelana Tipo Columna

$0.00

Categoría:
  • Tipo: ANSI 57-2
  • Clase de tensión: 25kV
  • Nivel Básico de Aislación: 150kV
  • Distancia de Fuga: >530mm
  • Clase A “No Perforable” según norma NBR 5032-2004
  • Carga de ruptura a la flexión mayor a 8kN